"€" , "dollar"=>"\$", "sterling"=>"£", "yen", "¥"); // currency symbol function show_list($inValue, $inKeyValue=""){ return $this->currency_symbols[$this->currency]." ".mod::stripstring(number_format($inValue, 2, ".", ""), 50); } function show(){ return $this->currency_symbols[$this->currency]." ".number_format($this->value, 2, ".", ""); } function edit(){ return $this->currency_symbols[$this->currency]." name."\" value=\"".esc::to_form(number_format($this->value, 2, ".", ""))."\" ".($this->disabled?" readonly ":"")." class=\"textelement\" style=\"width: 100px;\">"; } function insert(){ $this->value = number_format(str_replace(",",".", getvar("pgs", $this->name)), 2, ".", ","); } function update(){ $this->value = number_format(str_replace(",",".", getvar("pgs", $this->name)), 2, ".", ","); } } ?>title = "Languages"; $this->table = "core_languages"; $this->items_per_page = 10; $this->pagewindow = 10; $this->search = 0; $this->controls = array("list", "check", "show", "edit", "delete", "add", "sort"); $this->check = 0; $this->autocheck = 1; $this->parentTxt = ""; $this->is_core = true; // // parent / child declarations // $this->setChild(""); $this->setParent(""); // object data & properties $this->addKey("core_language_id"); //-- $element = $this->addDataItem("rank", "rank", "Rank"); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "short_name", "Language ID"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "name", "Language name"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- ?>title = "Channels"; $this->table = "core_channels"; $this->items_per_page = 10; $this->pagewindow = 10; $this->search = 0; $this->controls = array("list", "check", "show", "edit", "delete", "add", "sort"); $this->check = 0; $this->autocheck = 1; $this->parentTxt = ""; $this->is_core = true; // // parent / child declarations // $this->setChild(""); $this->setParent(""); // object data & properties $this->addKey("core_channel_id"); //-- $element = $this->addDataItem("rank", "rank", "Rank"); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "channel_short", "Channel short name"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- $element = $this->addDataItem("textline", "channel", "Channel name"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- $element = $this->addDataItem("color", "color", "Color"); $this->setProperty( $element, "list", true); $this->setProperty( $element, "required", true); //-- ?> Flans & Schrans

Welkom

 

WAT IS FLANS EN SCHRANS ?

Uitgangspunt van FLANSEN en SCHRANSEN is gezellig koken en lekker eten. Onder begeleiding gaat u gezellig met de hele groep aan de slag. Dit kan met een vriendengroep, familie of collega's.

 

EN DAN ?

Na een korte uitleg wordt de groep verdeeld en gaan we met z'n allen aan de  slag. Onder het genot van een LEKKER DRANKJE bereiden we gedurende 4 uur met z'n allen de diverse gerechten. Niet alleen het bereiden van de gerechten, maar ook het indekken van de tafels en het uitserveren van de gerechten wordt door de deelnemers gedaan.  

 
Als het FLANSEN lukt is het SCHRANSEN geblazen!